| |  ส่วนรับสัญญาณภาพ 1/2.5 นิ้ว ชนิด CMOS
  ความละเอียดของภาพ 2560x1920

  ส่วนรับสัญญาณภาพ 1/3 นิ้ว ชนิด SONY
  ความละเอียดของภาพ 1280x960
Product Review
IVMS 2000สวัสดีครับวันนี้มีโปรแกรมที่จะมาแนะนำเป็นโปรแกรมบริหารจัดการและบันทึกภาพของกล้องวงจรปิด iVMS 2000 ซึ่งตัวโปรแกรมนั้นจะมีแบ่งออกเป็น 3 ประเภทสามารถเลือกตอนที่เรา Install โปรแกรมได้ทันทีโดยแยกออกดังนี้ iVMS 2000-PC DVR สามารถใช้กับกล้องอนาล็อกได้สุงสุด 64 กล้อง กับ Compression Card HIKVISION : DS-40xxHSI หรือ DS-40xxHCI สูงสุดจำนวน 4 การ์ดต่อ 1 เครื่อง iVMS 2000-PC NVR สามารถเชื่อมต่อกล้อง IPCamera ได้สูงสุด 64 กล้องที่ขนาดภาพ 4CIF หรือ 32 กล้องที่ขนาดภาพ HD : Hight Definition ต่อ 1 เครื่อง iVMS 2000-PC Hybrid สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งกล้องอนาล็อกและ IPCamera โดยจะแบ่งเป็นกล้องอนาล็อก 32 กล้อง และ IPCamera ที่ 4CIF 32 กล้อง หรือที่ขนาดภาพ HD, 16 กล้อง ต่อ 1 เครื่อง
 Key Features
Date : 12-7-2011 Author : Pap_Zip
- สนับสนุนการเชื่อมต่อการทำงานของกล้องอนาล็อก และกล้อง IPCamera
- สามารถเรียกดูภาพผ่านทาง Web Browser
- รองรับการแสดงภาพแบบจัดกรุ๊ปสูงสุด 64 กรุ๊ปสามารถกำหนดรูปแบบในการแสดงภาพได้ 1, 4, 6, 8, 9, 13 และ 16 กล้องต่อกรุ๊ป
- สามารถตั้งเวลาในการเล่นภาพแบบสลับกรุ๊ปได้
- รองรับการแสดงภาพแบบมาตรฐาน (MEGAPIXEL, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF) หรือแบบเต็มหน้าจอ (Full Screen)
- สามารถซูมหรือขยายภาพสด และภาพย้อนหลังแบบดิจิตอล 8 เท่า
- สามารถตั้งค่ารูปแบบการบันทึกภาพของกล้องแต่ละกล้องได้แตกต่างกันโดยอิสระ
- สามารถกำหนดรูปแบบการบันทึกภาพได้แบบสั่งบันทึกเอง ตารางเวลา ตรวจจับความเคลื่อนไหวและเซนเซอร์
- รองรับฟังก์ชั่น Guard schedule โดยสามารถตั้งเวลาการทำงานในการตรวจสอบสิ่งผิดปกติที่มีการตั้งค่าการแจ้งเตือน เช่น จับจับความเคลื่อนไหว หรือกล้องดับ
- สามารถทำการเรียกดูภาพย้อนหลัง ในขณะเรียกดูภาพสด โดยสามารถกำหนดระยะเวลาในการเล่นภาพได้ 30 วินาที 1, 3, 5, 8 และ 10 นาที
- สามารถเชื่อมต่อจอมอนิเตอร์ในการแสดงผลได้สูงสุด 4 จอโดยหน้าจอหลักจะแสดงภาพปัจจุบัน และหน้าจอที่เหลือสามารถตั้งเป็น ดูภาพย้อนหลัง หรือ E-map
- สามารถเล่นภาพย้อนหลังได้พร้อมกัน 16 กล้อง และสามารถกำหนดรูปแบบการเล่นภาพย้อนหลังได้แบบกำหนดช่วงเวลาและเหตุการณ์
- สามารถทำการค้นหาภาพย้อนหลังแบบอัจริยะ (Smart Search) โดยสามารถกำหนดพื้นที่ในการตรวจสอบค้นหาสิ่งผิดปกติจากภาพย้อนหลัง ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหา
- สามารถเรียกดูภาพย้อนหลังแบบ Section ทีละกล้องโดยสามารถกำหนดเวลาที่ต้องการค้นหา และแบ่งเป็นช่วงเวลาเท่าๆกัน แบบ 4, 9, และ 16 ช่องเพื่อค้นหาเหตุการณ์ทั้งหมดได้ในจอเดียว
- - สามารถสำรองข้อมูลภาพ แบบคลิปวีดีโอ การดาวน์โหลดไฟล์ตามช่วงเวลา และการถ่ายภาพนิ่ง
- รองรับฟังก์ชั่น E-map สำหรับใส่แผนผังภาพ และกำหนดจุดกล้องเพื่อใช้ในการดูต่ำแหน่งของจุดติดตั้งกล้องแต่ละตัว และสามารถคลิกที่ไอคอนเพื่อเรียกดูภาพจากกล้องที่ต้องการได้
- สามารถกำหนดสิทธิใช้งานของผู้ใช้ (User) ในการรีโมทเข้าใช้งานผ่าน Web Browser ได้แยกอิสระต่อกัน
- มีระบบการแจ้งเตือนในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ หรือพบสิ่งผิดปกติสามารถแสดงรูปแบบการแจ้งเตือนได้ แบบ Image pop-up, Email PTZ Action, Alarm output
- สามารถกำหนดระยะเวลาในการบันทึก Log เหตุการณ์ได้ 7, 15, 30, 90 และสูงสุด 120 วัน
- สนับสนุนฟังก์ชั่นการทำงาน Watchdog ในกรณีที่เครื่องอุปกรณืบันทึกภาพมีปัญหา ระบบจะทำการรีบูตตัวเองอัตโนมัติ และสามารถตั้งเวลาในการรีบูตของเครื่องอุปกรณ์บันทึกภาพได้ (Auto Reboot)
- สามารถรีโมทดูภาพผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์คได้พร้อมกันหลาย User โดยดูภาพได้สูงสุด 128 กล้องต่อเซิร์ฟเวอร์
- สามารถทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์บริหารจัดการ CMS : iVMS4000 และซอฟต์แวร์ดูภาพผ่านมือถือ iVMS4500
- รองรับระบบปฏิบัติการ Windows XP, Vista, Windows 7


 เมื่อทำการ Install โปรแกรมครั้งแรกจะต้องทำการเลือกว่าต่องการใช้โปรแกรมประเภทไหน ทำการเรียกโปรแกรมจะต้องทำการ Log in เข้าโปรแกรม USER: admin Password : 12345 เมื่อทำการเข้าโปรแกรมครั้งแรกระบบจะให้ทำการเตรียมพื้นที่สำหรับใช้ในการบันทึกภาพ ให้ทำการเลือก Drive ที่จะใช้ในการบันทึกข้อมูลแล้วกด Add เพื่อทำการ allocation Drive (ระบบจะทำการจองพื้นที่ไว้เต็มทั้ง Drive) หน้าจอโปรแกรม iVMS 2000 เมื่อเข้าครั้งแรก ในส่วนของหัวข้อการ Config ของโปรแกรมและทำการ Add กล้องเข้าไปในโปรแกรม (ตัวอย่างใช้เป็น IPCamera) รูปแบบการแสดงผลของหน้าจอ

 ฟังก์ชั่นต่างๆของการเรียกดูภาพย้อนหลังการเรียกดูภาพย้อนหลังของโปรแกรม iVMS2000 นั้นนอกจากการค้นหาจากวันที่และเวลาได้ ยังมีฟังก์ชั่นพิเศษที่ค้นหาจากวัตถุหรือกำหนดพื้นที่ที่ใช้ในการค้นหาได้(Intelligence) การทำงานของฟังก์ชั่นนี้คือให้เราสามารถกำหนดพื้นที่ของวัตถุที่เคยอยู่ระบบจะทำการค้นหาช่วงเวลาที่มีสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับวัตถุและทำการ Mark เวลาไว้ทำให้เวลามาดูภาพสามารถเรียกดูได้เฉพาะเวลาที่เกี่ยวข้องกับวัตถุที่ทำการเลือกไว้ อีกฟังก์ชั่นคือ Section คือการแบ่งช่วงเวลาที่ทำการเรียกดูภาพย้อนหลังให้ทำการแบ่งเป็น 4, 9, 16 กล้องพร้อมกันเพื่อช่วยประหยัดเวลาในการดูความผิดปกติของภาพได้รวดเร็วขึ้น

 สามารถเรียกดูผ่าน Web Browser ได้ทันทีโปรแกรม iVMS2000 นั้นเป็นสามารถเรียกดูผ่านทาง Web Browser ได้ทั้งภายในระบบ Network และดูผ่าน Internet โดยไม่ต้องลงโปรแกรมเพิ่มเติมเมื่อต้องมีการทำ Forward Port ก็ทำการ Forward Port แค่เพียงของเครื่อง Server iVMS2000 นั้นก็สามารถดูภาพของกล้องได้ทุกกล้องที่มีในโปรแกรม iVMS2000
สรุปโปรแกรม iVMS2000 นั้นสามารถใช้ได้ครอบคลุมกับ Compression Card และกล้อง IP Camera ทั้งใช้ดูภาพในการและบันทึกกล้องได้อีกทั้งยังเป็น Web Server ในตัวที่สามารถทำให้เครื่องอื่นเรียกดูภาพของกล้องที่อยู่ในโปรแกรมโดยไม่ต้องลงโปรแกรมในเครื่องเลยสำหรับตัวโปรแกรมนั้น เป้นโปรมแกรม Free สามารถ Download มาใช้งานได้ทันทีโดยไม่มีวันหมดอายุ สำหรับคู่มือการใช้งานโดยละเอียดสามารถ Download ได้ที่นี่ครับ (Eng) สำหรับในครั้งนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

Special Thanks : Digitalfocus.co.th โทร 02-733-9071-4 
Copyright © 2008 IPcamerathai.com. All Rights reserve.

 
www.ipcamerathai.com ศูนย์รวมกล้องไอพีชั้นนำ ยี่ห้อ HIKVISION ที่เป็นผู้ ผลิตอุปกรณ์บันทึกภาพอันดับ 1 ของโลก นอกจากนี้ ยังมี Software ที่รองรับการทำงานของ IP Camera อาทิ Nuvosun ซอฟท์แวร์ อัจฉริยะ ควบคุมกล้องสูงสุด ถึง 64 กล้อง โปรแกรมบริหารของ HIKVISION iVMS4500 โปรแกรมดู ภาพผ่านมือถือ มั่นใจสินค้าและบริการ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008
 
บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด สำนักงานใหญ่ : 2782/45-6 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8:00-17:00 น
โทรศัพท์ : 0-2731-3420-2 หรือ 0-2733-9071-4

วันเสาร์-อาทิตย์ และหยุดราชการ ซื้อสินค้าและขอรับบริการได้ที่ ร้าน CCTV OUTLET ศูนย์การค้า พันธุ์ทิพย์ บางกะปิ ชั้น 3
โทร: 02-187-3093 มือถือ : 087-083-7338 (คุณฮวด) ทุกวัน เวลา 10:30-19:00 น.