| |  ส่วนรับสัญญาณภาพ 1/2.5 นิ้ว ชนิด CMOS
  ความละเอียดของภาพ 2560x1920

  ส่วนรับสัญญาณภาพ 1/3 นิ้ว ชนิด SONY
  ความละเอียดของภาพ 1280x960
Central Management Softwareของ HIKVISION

  ซอฟต์แวร์บริหารและจัดการระบบบันทึกภาพกล้องวงจรปิด iVMS-4200 CMS v1.03  คุณสมบัติทางเทคนิค

 การแสดงภาพ เป็นซอฟต์แวร์สำหรับติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้สำหรับบริหารและจัดการระบบบันทึกภาพกล้องวงจรปิด รองรับระบบปฎิบัติการ Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 2003/2008
รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บันทึกภาพ และกล้องไอพีได้สูงสุด 250 อุปกรณ์ หรือ 1,024 กล้องต่อเซิร์ฟเวอร์
สามารถเรียกดูภาพจากอุปกรณ์บันทึกภาพ, กล้องไอพี ผ่านทางระบบเน็ตเวิร์คแบบ Dual Stream โดยผู้ใช้สามารถ เลือกเชื่อมต่อในการเรียกดูภาพของแต่ละกล้องได้อย่างอิสระ
สามารถกำหนดรูปแบบในการแสดงภาพได้แบบ 1, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 25, 32 และ 64 กล้องในหนึ่ง หน้าจอแสดงผล และรองรับการแสดงผลแบบ Full screen
สามารถกำหนดระยะเวลาในการแสดงภาพแบบสลับภาพ (Cycle Play) ตั้งแต่ 5 วินาที ถึง 5 นาที
รองรับการแสดงภาพ แบบ Multiple Monitor โดยสามารถแยกการทำงานของมอนิเตอร์ได้สูงสุด 4 หน้าจอมอนิเตอร์ สามารถเลือกรูปแบบการทำงานได้ Live Preview, Remote Playback, E-map, Alarm และการตั้งค่าพารามิเตอร์ได
สามารถกำหนดกรุ๊ปในการแสดงภาพได้ 250 กรุ๊ป และใน 1 กรุ๊ป ผู้ใช้สามารถกำหนดกล้องในการแสดงภาพได้ สูงสุด 500 กล้อง
สามารถทำการซิงก์เวลา (Time synchronize) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์บันทึกภาพ ในแต่ละเครื่องที่ เชื่อมต่อผ่านระบบเน็ตเวิร์คแบบอัตโนมัติ (Automatic) และแบบกำหนดเอง (Manual)
สามารถควบคุมการทำงานของกล้อง PTZ ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านซอฟต์แวร์ได้ เสมือนกับควบคุมที่ อุปกรณ์บันทึกภาพ
รองรับการเล่นภาพย้อนหลังได้ทันที (Instant Playback) ของกล้อง บนหน้าจอแสดงผลหลัก โดยสามารถกำหนด ระยะเวลาในการเล่นภาพย้อนหลังได้แบบ 3 นาที, 5 นาที และ 10 นาท
 การบันทึกภาพ สามารถทำการเลือกบันทึกภาพ (Record) และจับภาพนิ่ง (Capture) จากอุปกรณ์บันทึกภาพลงยังคอมพิวเตอร์ที่ ใช้งานอยู่ได
 การเล่นภาพ สามารถเรียกดูภาพย้อนจากอุปกรณ์บันทึกภาพได้พร้อมกัน 16 ช่องสัญญาณ
สามารถปรับความเร็วในการเรียกดูภาพย้อนหลังได้แบบ 1/8x, 1/4x, 1/2x, 1, 2x, 4x, และสูงสุด 8x
สามารถกำหนดรูปแบบการค้นหาข้อมูลภาพ แบบปฏิทิน (วัน-เดือน-ปี) ที่ต้องการค้นหา
รองรับฟังก์ชั่นการทำงานการเรียกดูภาพย้อนหลังแบบ Time Line โดยจะแสดงรายการข้อมูลการบันทึกภาพแบบ 24 ชั่วโมง สามารถใช้เมาส์คลิกตามช่วงเวลาที่ต้องการดูภาพได้ทันที
สามารถเลือกสำรองข้อมูลภาพจากอุปกรณ์บันทึกภาพ มาเก็บที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งซอฟต์แวร์เอาไว้ได้ ในรูปแบบดาวน์โหลดไฟล์ และตัดคลิปวิดีโอ (เฉพาะช่วงเวลาที่ต้องการ)
 แผนผังภาพ รองรับฟังก์ชั่นการทำงานแบบแผนผังภาพ (E-map) เพื่อใช้ในการดูตำแหน่งของกล้องแต่ละตัวที่ติดตั้งอยู่ และ สามารถคลิกที่ไอคอนกล้องในแผนผังภาพ เพื่อดูภาพของกล้องนั้นได้ทันที
 ทั่วไป รองรับการรีโมทตรวจเช็คสถานะการทำงานของอุปกรณ์บันทึกภาพ อาทิ การบันทึก, ฮาร์ดดิสก์ และบิตเรต (Bitrate)
รองรับรูปแบบการทำงานเชื่อมต่อสัญญาณเสียงแบบ Two-way audio และ Broadcast
สามารถทำการรีโมทเข้าไปตั้งค่าพารามิเตอร์ของอุปกรณ์บันทึกภาพ และกล้องไอพีได
สามารถนำเข้า (Import) และส่งออก (Export) ค่าพารามิเตอร์ของอุปกรณ์บันทึกภาพ และซอฟต์แวร์ iVMS ได้
มีฟังก์ชั่นแสดงสถานะการทำงานของ CPU, ระบบเน็ตเวิร์ค และเวลา
สามารถทำการกำหนดวันในการบันทึกค่าของเหตุการณ์ (Log) ได้แบบ 7 วัน, 15 วัน และ 1 เดือน
รองรับฟังก์ชั่นการทำงานค้นหาค่าไอพีแอดเดรสของอุปกรณ์บันทึกภาพ และกล้องไอพี ผ่านเน็ตเวิร์ค
 การแจ้งเตือน รองรับรูปแบบการแจ้งเตือนในกรณีที่ตรวจพบสิ่งผิดปกติแบบ ป๊อปอัพภาพกล้องที่เกิดเหตุการณ์, สัญญาณเสียง, แสดงสัญลักษณ์บนแผนผังภาพ, ส่งอีเมล์ และบน TV wall ได้
สามารถกำหนดรูปแบบเสียงของการแจ้งเตือน Motion Detection, Video Exception, Device Exceptional และ Alarm Input
  การกำหนดสิทธิ์ สามารถกำหนดสิทธิของผู้ใช้ในการ Login เข้าระบบได้ 2 ระดับ Administrator และ Operation
สามารถกำหนดสิทธิของผู้ใช้งาน อาทิ สิทธิการเรียกดูภาพ, สิทธิการการบันทึกภาพ, สิทธิการควบคุมกล้อง PTZ, สิทธิรีโมทการตั้งค่าพารามิเตอร์, สิทธิการจับภาพนิ่ง, สิทธิการดาว์นโหลดไฟล์ การตัดคลิปวิดีโอ และสิทธิการออก จากโปรแกรม
ผู้ใช้งานสามารถทำการเปลี่ยนรหัสเข้าใช้งานเองได้
  ซอฟต์แวร์บริหารจัดการกล้องวงจรปิด IP Video Surveillance iVMS4000  -   สนับสนุนการเชื่อมต่อการทำงานกับ อุปกรณ์บันทึกภาพ, อุปกรณ์แปลงสัญญาณ, กล้อง IP Camera และซอฟต์แวร์สำหรับบันทึกภาพ iVMS
-   สนับสนุนการจัดการบริหารอุปกรณ์ได้ถึง 250 อุปกรณ์ หรือ 250 ไอพีแอดเดรส
-   รองรับการแสดงผลของกล้องที่ 64 กล้องพร้อมกันใน 1 หน้าจอแสดงผล
-   สนับสนุนการเชื่อมต่อมอนิเตอร์แสดงผลได้สูงสุด 4 หน้าจอ
-   รองรับรูปแบบการบันทึกภาพแบบต่อเนื่อง, ตารางเวลา, ตรวจจับการเคลื่อนไหว ผ่านซอฟต์แวร์ NVR Server
-   สามารถการเรียกดูภาพย้อนหลังพร้อมกัน 16 ช่องสัญญาณภาพ
-   สนับสนุนการรีโมทการตั้งค่า และตรวจสอบสถานะการทำงานของอุปกรณ์ได
-   รองรับการควบคุมการทำงานของกล้องชนิด PTZ
-   สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานของผู้ใช้ ได้อย่างอิสระ และไม่จำกัด
-   มีระบบแจ้งเตือนในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ หรือพบสิ่งผิดปกติจากอุปกรณ์บันทึก ภาพ และกล้อง IP Camera
-   รองรับระบบปฏิบัติการ Windows XP, Vista, Windows 7
  ซอฟต์แวร์สำหรับบันทึกภาพกล้องวงจรปิด iVMS2000  -   สนับสนุนการเชื่อมต่อการทำงานของกล้องอนาล็อก และกล้อง IP Camera
-   รองรับการแสดงผล / บันทึกภาพของกล้องสูงสุดที่ 64 กล้อง ที่ขนาด 4CIF และ 32 กล้องที่ขนาดภาพ Megapixel
-   รองรับรูปแบบการบันทึกภาพแบบต่อเนื่อง, ตารางเวลา, ตรวจจับการเคลื่อนไหว
-   สามารถตั้งค่ารูปแบบการบันทึกภาพของกล้อง แต่ละช่องสัญญาณได้แตกต่าง กันอย่างอิสระ
-   สามารถการเรียกดูภาพย้อนหลังพร้อมกัน 16 ช่องสัญญาณภาพ
-   รองรับฟังก์ชั่นการค้นหาภาพย้อนหลังแบบอัจฉริยะ (Smart Search)
-   สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานของผู้ใช้ ได้อย่างอิสระ
-   รองรับการเรียกดูภาพผ่านทางบราวเซอร์ (Browser)
-   รองรับระบบปฏิบัติการ Windows XP, Vista, Windows 7


  ซอฟต์แวร์สำหรับบันทึกภาพ NVR Server  

-   รองรับการเชื่อมต่อการบันทึกภาพสูงสุด 100 กล้อง
-   สนับสนุนการตั้งค่าการบันทึกภาพแบบต่อเนื่อง, ตารางเวลา, และบันทึกภาพเมื่อมี การเคลื่อนไหว
-   รองรับการจัดกลุ่มของฮาร์ดิสก์ในการบันทึกภาพได้ 5 กลุ่ม และในแต่ละกลุ่มรองรับ การเชื่อมต่อพาร์ติชันได้สูงสุด 10 พาร์ติชัน
-   รองรับการรีโมทเข้ามาดูภาพย้อนหลังได้ 32 กล้อง และ 5 กล้อง ในการดาวน์โหลด ข้อมูลในเวลาเดียวกัน
-   สนับสนุนฟังก์ชั่นการทำงาน Watchdog ในกรณีที่ PC มีปัญหาระบบจะทำการรีบูต เองอัตโนมัติ


  ซอฟต์แวร์ดูภาพผ่านมือถือ iVMS4500  
-   รองรับการเรียกดูภาพแบบเรียลไทม์ 4 กล้องในเวลาเดียวกัน
-   สนับสนุนการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้ 16 อุปกรณ์ หรือ 16 ไอพีแอดเดรส
-   สนับสนุนการบันทึกภาพแบบภาพนิ่ง หรือคลิปวิดีโอ
-   รองรับการรีโมทตั้งค่าพารามิเตอร์ของอุปกรณ์
-   รองรับการเชื่อมต่อผ่านระบบ 3G / GPES / WiFi
  รองรับระบบปฏิบัติการ :
-   iPhone, iPad
-   Blackberry
-   Windows Mobile v5.0 หรือสูงกว่า
-   Android v2.x
-   Symbian (S60 3rd) หรือ Java


 IP Camera ใช้ได้กับ Software Management ชั้นนำทุกยี่ห้อ

 
Copyright © 2008 IPcamerathai.com. All Rights reserve.

 
www.ipcamerathai.com ศูนย์รวมกล้องไอพีชั้นนำ ยี่ห้อ HIKVISION ที่เป็นผู้ ผลิตอุปกรณ์บันทึกภาพอันดับ 1 ของโลก นอกจากนี้ ยังมี Software ที่รองรับการทำงานของ IP Camera อาทิ Nuvosun ซอฟท์แวร์ อัจฉริยะ ควบคุมกล้องสูงสุด ถึง 64 กล้อง โปรแกรมบริหารของ HIKVISION iVMS4500 โปรแกรมดู ภาพผ่านมือถือ มั่นใจสินค้าและบริการ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008
 
บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด สำนักงานใหญ่ : 2782/45-6 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8:00-17:00 น
โทรศัพท์ : 0-2731-3420-2 หรือ 0-2733-9071-4

วันเสาร์-อาทิตย์ และหยุดราชการ ซื้อสินค้าและขอรับบริการได้ที่ ร้าน CCTV OUTLET ศูนย์การค้า พันธุ์ทิพย์ บางกะปิ ชั้น 3
โทร: 02-187-3093 มือถือ : 087-083-7338 (คุณฮวด) ทุกวัน เวลา 10:30-19:00 น.