| |  ส่วนรับสัญญาณภาพ 1/2.5 นิ้ว ชนิด CMOS
  ความละเอียดของภาพ 2560x1920

  ส่วนรับสัญญาณภาพ 1/3 นิ้ว ชนิด SONY
  ความละเอียดของภาพ 1280x960

About us

บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จำกัด ( Digital Focus Co.,Ltd)
จุดมุ่งหมาย (Mission)

บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ ในการจำหน่ายและให้บริการอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ,โสตทัศนูปกรณ์ ,อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และ อุปกรณ์ Hi-tech ที่ทันสมัย , คุณภาพดี ในราคายุติธรรม พร้อมบริการหลังการขายที่ดี เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าที่ใช้บริการ และ เป็นผู้นำด้าน E-marketing ของประเทศ โดยให้สวัสดิการที่ดี รายได้ที่ดี ความก้าวหน้า ในอาชีพการงาน ความมั่นคงแก่ผู้บริหารและพนักงาน, ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมแก่บริษัทคู่ค้าและผลกำไรตอบแทนที่ดีแก่ ผู้ถือหุ้น บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด ได้รับการรับรองมาตราฐานระบบ บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008จาก TUV NORD ประเทศเยอรมัน ติดต่อกันกว่า 8 ปี

ใบรับรองระบบคุณภาพ

นโยบายคุณภาพ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ และในภูมิภาคในการจำหน่าย อุปกรณ์ที่ทันสมัยคุณภาพดี พร้อมบริการหลังการขายที่ดี ส่งมอบสินค้าตรงเวลา เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด และพัฒนาบุคลากร และกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง

นโยบายด้านบุคคลากร ปัจจุบัน บริษัทฯ มีพนักงานประมาณ 70-80 คนอบรมให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า, มีความรู้ในสินค้าเป็นอย่างดี ,มีคุณธรรม เห็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศชาติ เป็นสำคัญ ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเองและ เรียนรู้ ตลอดเวลา โดยบริษัทให้สวัสดิการที่ดี รายได้ดี ให้ความมั่นคง และความก้าวหน้าในวิชาชีพ ตามความถนัดของแต่ละบุคคล มีการประกันสุขภาพ /ประกันอุบัติเหตุ/ประกันชีวิตเพิ่มเติมจากประกันสังคม, มีการตรวจสุขภาพประจำปี, มีสันทนาการ งานเลี้ยงสังสรรค์ทุกๆ กลางปีและสิ้นปี /งานเลี้ยง ฉลองปีใหม่ มีการจัดการท่องเที่ยวประจำปีของพนักงานทั้งหมดในประเทศและ พนักงานดีเด่นในต่างประเทศ ส่งผู้บริหาร วิศวกรและพนักงาน ไปดูงาน และ อบรมในต่างประเทศ ปีละหลายครั้ง พัฒนาความรู้ ภาษาอังกฤษแก่พนักงานทุกคน เพื่อ ความเป็นสากลของบริษัท จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ด้วยการตกแต่งสำนักงานให้ทันสมัย สวยงาม สะอาด มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย อาทิ ระบบ Lan ,Wifi ,computer ทุกโต๊ะทำงาน

นโยบายด้านสังคม สนับสนุน กิจกรรมที่เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมต่างๆ แก่ องค์กรต่างๆ และ สถาบันการศึกษา อาทิ การบริจาคเงิน,การบริจาควัสดุอุปกรณ์ ,การเข้าร่วมแข่งขันกีฬา การกุศลต่างๆ

สถานที่ติดตั้ง 2782/4-6 ถนนลาดพร้าว แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-733-9071-4 , 02-731-3420-2 โทรสาร. 02-733-9075
E-mail sales@digitalfocus.co.th

วันก่อตั้ง 8 มีนาคม 2545 ทุนจดทะเบียน 35 ล้านบาท (ชำระเต็ม)
ยอดขาย
ปี 2548 50.3 ล้านบาท
ปี 2549 66.6 ล้านบาท
ปี 2550 92.7 ล้านบาท
ปี 2551 135.8 ล้านบาท
ปี 2552 119.9 ล้านบาท
ปี 2553 126.6 ล้านบาท
ปี 2554 115 ล้านบาท
ปี 2555 193.5 ล้านบาท
ปี 2556 322 ล้านบาท

สำนักงาน เป็น อาคาร ของบริษัท 5 ชั้น 3 ห้อง พื้นที่ ใช้สอย 670 ตารางเมตร ตกแต่งด้วย งานไม้ Built-in สวยงาม ทันสมัย มีระบบเครื่องเสียงอย่างดีเพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงาน,มีห้องประชุมที่ทันสมัย 2 ห้อง , ห้องสาธิตสินค้า 2 ห้อง , ห้องโฮมเทียเตอร์ สำหรับให้พนักงานชมภาพยนตร์เพื่อการสันทนาการพักผ่อนและฝีกภาษาอังกฤษ, ห้องช่างพร้อมเครื่องมือตรวจซ่อม ครบครัน ,มีระบบ Lan , Wifiทุกพื้นที่ เพื่อความสะดวกในการการทำงานด้วย notebook ของพนักงาน และ ติดตั้งกล้องวงจรปิด/IP camera ทุกชั้นเพื่อรักษาความปลอดภัย

นโยบายในการบริการหลังการขาย บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด ให้ความสำคัญ ในการบริการหลังการขาย เป็นอย่างยิ่ง จึงได้รับการรับรองมาตรฐาน บริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของ บริษัท TUV Nord Thailand จำกัด ตั้งแต่ ปี 2549 , มีระบบ Call center บันทึกเสียงการสนทนาในการให้บริการแก่ลูกค้าของพนักงาน ,ใช้ระบบ GPS ในรถบริการทุกคัน ,ใช้โปรแกรม Customer Relation Management (CRM) ในการบันทึกข้อมูลลูกค้าทุกรายเพื่อการบริการหลังการขายที่ดีและรวดเร็ว ,มีการพัฒนาความรู้ จิตสำนึกในการให้บริการที่ดีแก่บุคคลากร ตลอดเวลา มีการอบรม ความรู้แก่ วิศวกร และช่างเทคนิค ทั้งในสำนักงานและต่างประเทศ มีการอบรมความรู้สินค้าแก่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศทุกปี บริษัทได้ลงทุน ในการจัดซื้อ เครื่องมือวัดที่ทันสมัยในการซ่อม สินค้า ได้เอง ไม่ต้องส่งสินค้าที่ชำรุดไปต่างประเทศ และมี สต๊อกอะไหล่ที่สำนักงาน ในการซ่อมสินค้า ทำให้ซ่อมได้รวดเร็วในราคาประหยัด

ตัวแทนจำหน่าย/บริการทั่วประเทศ บริษัทดิจิตอลโฟกัสจำกัดมีตัวแทนจำหน่ายและบริการ ที่ได้รับการอบรม และมีประสบการณ์ในการให้บริการสินค้าของบริษัทเป็นอย่างดีกว่า 250ราย ทั่วประเทศ

สินค้าที่จัดจำหน่ายและบริการ

อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

  • • ระบบกล้องวงจรปิด / IP Camera ยี่ห้อ Hikvision เป็น ผู้ผลิตอุปกรณ์บันทึกภาพสำหรับกล้องวงจรปิด อันดับ 1 ของโลก สินค้ามีคุณภาพสูงได้มาตรฐานโลก ระดับ UL
  • • ระบบกล้องวงจรปิดสeหรับติดยานพาหนะ (รถยนต์, รถบรรทุก, รถขนส่ง ฯลฯ) ยี่ห้อ Hikvisionเป็น ผู้ผลิตอุปกรณ์บันทึกภาพสำหรับกล้องวงจรปิด อันดับ 1 ของโลก สินค้ามีคุณภาพสูงได้มาตรฐานโลก ระดับ UL
  • • เครื่องตรวจจับโลหะและอาวุธแบบเดินผ่าน( walk through metal detector )และ แบบมือถือ (hand held metal detector) ยี่ห้อ Guard spirit จากประเทศจีน
  • • ระบบ ตรวจใต้ท้องรถ ด้วย กล้องวงจรปิด และ Computer ( Under Vehicle Inspection System )

โสตทัศนูปกรณ์

  • • เครื่องเสียงไมค์ห้องประชุมแบบ คอห่าน ยี่ห้อ Bosch,Star,DISและ TOA
 
Copyright © 2008 IPcamerathai.com. All Rights reserve.

 
www.ipcamerathai.com ศูนย์รวมกล้องไอพีชั้นนำ ยี่ห้อ HIKVISION ที่เป็นผู้ ผลิตอุปกรณ์บันทึกภาพอันดับ 1 ของโลก นอกจากนี้ ยังมี Software ที่รองรับการทำงานของ IP Camera อาทิ Nuvosun ซอฟท์แวร์ อัจฉริยะ ควบคุมกล้องสูงสุด ถึง 64 กล้อง โปรแกรมบริหารของ HIKVISION iVMS4500 โปรแกรมดู ภาพผ่านมือถือ มั่นใจสินค้าและบริการ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008
 
บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด สำนักงานใหญ่ : 2782/45-6 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8:00-17:00 น
โทรศัพท์ : 0-2731-3420-2 หรือ 0-2733-9071-4

วันเสาร์-อาทิตย์ และหยุดราชการ ซื้อสินค้าและขอรับบริการได้ที่ ร้าน CCTV OUTLET ศูนย์การค้า พันธุ์ทิพย์ บางกะปิ ชั้น 3
โทร: 02-187-3093 มือถือ : 087-083-7338 (คุณฮวด) ทุกวัน เวลา 10:30-19:00 น.